Alingsås vill öppna upp.

Tidigare i höst fick jag ett samtal från Kristina Avaheden. Hon jobbar som ”strateg i funktionshinderfrågor” inom Alingsås kommun. De har precis påbörjat ett projekt som heter Motverka onödig ohälsa där de jobbar för att Kulturskolan ska öppna upp sin verksamhet till fler. Det ska de göra i ett samarbete med bland annat särskolan. Igår tog jag och Jessica tåget till Alingsås för att träffa Kristina, Eva som jobbar inom enheten för Kultur & Fritid inom kommunen samt Elisabet som jobbar på Kulturskolan.

Vi började med att berätta lite hur vi inom Utopia jobbar och tänker. De berättade lite statistik från rapporten Onödig ohälsa som är anledningen till varför de började detta projekt. I den står det bland annat att den ”självupplevda ohälsan” är tio gånger så stor hos personer med funktionsnedsättning jämfört med de som enligt normen är funktionsfullkomliga. Att man upplever sig ”sjuk” beror en tredjedel av gångerna inte alls på den fysiska hälsan utan på ens möjlighet att ta del av saker i samhället (tex utöva kultur, vara delaktig, möta folk) och folks attityd. Det om något är ju sjukt tycker vi, även om vi inte alls är förvånade, vi vet ju att attityden spelar oerhört stor roll.

Efter det diskuterade vi olika sätt som vi kan samarbeta på och kom fram till att vi ska börja med en liten inspirationsträff senare i höst med personalen på Kulturskolan. Som vanligt kommer vårt fokus att ligga på det viktigaste – attityden. Vi ska helt enkelt försöka peppa dem, ge dem mod att våga och visa att kurser absolut kan vara öppna för alla. Olikheter i funktionalitet är inte en anledning att dela på en grupp lika lite som bakgrund, kön eller ålder. Intresset för konstformen är ju det enda som behöver vara gemensamt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *