FUNKTEK

skylt3-01DET HÄR VAR PROJEKT FUNKTEK

Funktek var ett treårigt arvsfondprojekt som handlade om att hitta nya kunskaper och metoder för att skapa tillgängligare museiupplevelser och mer demokratiska städer.

Det hela började i både nationella riktlinjer för tillgänglighet så väl som i FN’s deklaration om mänskliga rättigheter. De säger alla att kultur ska vara tillgänglig för alla. Alla har lika stor rätt att delta i och skapa kulturen! Men så ser det inte ut i praktiken. Många museer exempelvis dras med otillgängligheter av olika slag. För vissa människor innebär det att det blir svårare att ta del av det som finns på museer. För andra blir det rent av omöjligt. Detta var vi många som ville ändra på!

Därför skapades projektet FunkTek, som var ett samarbete mellan flera olika organisationer och aktörer, bland annat Utopia, Göteborgs Stadsmuseum och Rise Institute.

Vissa saker går inte att läsa sig till, utan måste upplevas.

Under projektets tre år följde Funktek skapandeprocessen av flera utställningar från start till mål, deltog i stadsvandringar och programverksamhet och genomförde över 80 workshops på olika teman.

Metoden, att testa och utvärdera tillsammans med besökare i workshops, växte under projektet från metod till själva lösningen. Det är genom att träffa besökare som museerna kan bli tillgängligare och för alla. När människor som funkar på olika sätt träffar varandra uppstår en mer konkret förståelse om varför tillgänglighet är viktigt.

Personer med egen erfarenhet om otillgängliga miljöer är oftast den säkraste källan till kunskap. Därför anställde Funktek personer med olika normbrytande funktionsvariationer för att utvärdera tillgängligheten. Det har kallats för att jobba som funktekpilot.

Metoden blev det viktigaste resultatet.

Genom att göra alla dessa workshops tillsammans fick vi en massa nya kunskaper om vad som skapar riktigt kass och otillgänglig kultur, men ännu mer kunskap kring vad som skapar riktigt bra och tillgänglig kultur. Vi lärde oss också en hel del om just testandet som metod och hur en kan göra det på ett sätt som gör att så många som möjligt har möjlighet att delta.

För att kunna påverka fler museer och andra kulturinstitutioner skrev vi bland annat en handbok. Den heter Bara gör! – Så skapar du ett tillgängligare museum. Den kan du ladda ner här på vår hemsida. I den står det en massa matnyttigt exempelvis om hur en kan testa tillgänglighet i workshops, hur en kan planera tillgängliga utställningar eller hur syntolkning kan göra en guidad visning bättre för alla. Ladda ner den på vår sida HANDBÖCKER, där hittar du även andra bra skrifter som Utopia skrivit.
Även om Funktek har nått sitt slut finns hemsidan kvar för att inspirera andra till att börja tillgängliggöra sina verksamheter. Välkommen att kika runt! funktek.se Länken öppnas i en ny flik.

BAKGRUND

FunkTek var ett samarbete mellan Göteborgs Stadsmuseum, Utopia, Mistra/Urban Futures (via Changemaker), Rise (tidigare Interactive Institute) och Riksutställninar. För att läsa mer om funktek kan du kolla på Funkteks hemsida! Tryck på länken för att komma till Funkteks hemsida.  http://www.funktek.se/

FunkTek finansierades av Arvsfonden.