UTOPIAS STYRELSE

Här är Utopias styrelse 2019:

Ordförande: Hanna af Ekström

Jag har jobbat inom Utopia sen 2012 både som projektanställd och som styrelseledamot. Jag har bland annat jobbat i projekten Utopia Makes och Funktek. Jag ser min roll som ordförande att jobba för att samhället ska bli mer tillgänglighet och inkluderande och att försöka förändra diskriminerande funktionsnormer genom våra projekt och föreläsningar.  Eftersom jag varit en del av Utopia under en längre tid har också mitt sätt att arbeta som funktionsrättsaktivist förändrats. Förr stod jag på barrikaderna, gjorde aktioner och demonstrerade. Nu försöker jag påverka funktionsnormer genom att dela med mig av mina kunskaper inom mer akademiska rum och plattformar eftersom jag numera doktorerar på   HDK, högskolan för Design och konsthantverk.

Kontakt: hanna@utopias.se 

Sekreterare : Leif Göran Johansson

Jag heter Leif-Göran Josefsson och bor i Göteborg och har erfarenheter av att förstå dom som har talsvårigheter och tar mig tid att låta dom få uttrycka sina åsikter. Jag tycker att samhället ska vara anpassat för alla med olika funktionsvariationer. Det är roligt att jag har fått lära mg mycket av att gå på olika museer. Områden jag har kunskaper om på tillgänglighetsfronten är rörelsehinder och att ha en synskada. Min första kontakt med  Utopia fick jag genom projektet Funktek på Göteborgs stadsmuseum.

 Kassör : Lilian Paunovic Olsson

SUPPLEANTER

VALBEREDNING

REVISOR

Andrea Ohlander

Spara