UTOPIAS STYRELSE

Här är Utopias styrelse 2018:

Ordförande: (TF) Lilian Paunovic Olsson 

Ledamot: Leif Göran Johansson

 Kassör : Hanna af Ekström

SUPPLEANTER

VALBEREDNING

REVISOR

Andrea Ohlander

Spara