PANELDEBATT

Vi deltar gärna i paneldebatter och är med i referensgrupper gällande tillgänglighet, mångfald och normkritk både inom kulturlivet och samhället i stort.

Under åren har vi bland annat varit med i panelsamtal i många olika sammanhang. Bland annat under Almedalsveckan, på West pride i Göteborg och Pridefestivalen i Stockholm samt på Bokmässan.

Vi har varit del i referensgrupper för bland annat Göteborg & Company och satsningen 2021. För Västra Götalandsregionens kulturnämnd  och samverkansmodellen och projekt inom Vinnovas Mångfaldslabb.