SÅ HÄR JOBBAR STYRELSEN

Utopia startade som ett Arvsfondprojekt 2008 av initiativtagaren Iki Gonzales Magnusson. Målet var att skapa en plats för alla att utöva den kultur de själva ville. En plats där bakgrund, funktionalitet, sexualitet eller ålder inte spelade någon roll eftersom verksamheten var flexibel, öppen och fokuserade på det som alla var där för – kulturen. Under flera år bedrev Utopia kurser i bland annat DJ’ing, VJ’ing, filmskapande, dans och teater.

Efter projektets slut 2013 tog Utopia klivet och ombildades till en ideell förening. Sedan start har Utopia hållit i en mängd kurser, gett föreläsningar och workshops samt varit med och debatterat allas rätt till kulturen. 2014 startade Utopia det 1åriga projektet Utopias Makes finansierat av postkoden och projekt Funktek som är ett samarbete med Göteborgs Stadsmuseum finansierat av arvsfonden. Utopia har också styrt upp fester och anordnat aktioner. Vi har samarbetat med många olika föreningar, organisationer och verksamheter, exempelvis Forum Skill, Göteborgs Rättighetscenter, GIL (Göteborg Independent Living), KulturUngdom, Kultur i väst, Djungeltrumman, Grunden Media, West Pride, Fat Lab, Filmkollektivet Tjockishjärta och Göteborgs Konsthall. Listan kan göras oändligt lång.

VAD GÖR STYRELSEN?

Det är styrelsens uppgift att driva föreningen Utopia. Detta innebär ett arbete med att möta föreningens stadgar och se till att föreningens värderingar upprätthålls.

Styrelsearbetet sker på ideell basis och styrelsen består av minst 5 ordinarie ledamöter och två suppleanter (en suppleant är en reserv som kan kliva in om någon i styrelsen inte kan fortsätta sitt styrelseupprag etc).

Styrelsemöten hålls i snitt varannan månad, detta bestäms givetvis av styrelsen själva och är beroende av vad styrelsen jobbar med för tillfället, samt hur en valt att lägga upp arbetet.

Styrelsen är också arbetsgivare åt Utopias projektanställda. Då har styrelsen uppgiften att betala ut löner och att finnas till hands vid frågor som rör de projektanställdas arbetsmiljö. Under 2015 har styrelsen skapat arbetsgrupper som mer specifikt har hand om arbetsgivarfrågor. Detta för att vi även har funnit det viktigt att finnas tillgängliga för dialog med de anställda om deras arbetsmiljö, frågor och funderingar.

STYRELSEN KAN OCKSÅ JOBBA MED ATT:

– Skapa mötesplatser där alla oavsett kön, ålder, sexualitet, bakgrund, trosuppfattning, fysiska och psykiska förutsättningar kan träffas och utöva kultur utifrån det gemensamma intresset. Utopia har haft några after workar för sina medlemmar och dessa har varit väldigt uppskattade. Fler medlemsaktiviteter och träffar kan med fördel anordnas.

– Söka stipendier och verksamhetsstöd för att kunna dra igång fler projekt men också för att kunna avlöna en verksamhetsledare som kan sköta en del av det administrativa arbetet i föreningen.

– Vara aktiv i den offentliga debatten. Påverka beslutsfattare, enskilda människor, företag, organisationer, myndigheter, institutioner med flera att verka för en högre delaktighet i samhället och i kulturen. Detta kan göras på många olika sätt förstås. Bland annat har Utopia en hemsida med en blogg och ett facebook-konto där många av våra medlemmar finns och kan nås.

HUR VAR DET 2016 OCH HUR KAN DET BLI FRAMÖVER?

Under det gångna året har styrelsen främst arbetat med att få igång fungerande kommunikationskanaler – vår hemsida har legat nere större delen av året eftersom vi hade oturen att få vår hemsida crackad. Vi valde då att utvärdera hur vi vill använda oss av våra olika kommunikationsmöjligheter (facebook, instagram, hemsida, blogg). Vi har även hållt möten med en än så länge hemlig samarbetspartner för att starta ett nytt projekt och spånat på hur vi kan söka stipender och bidrag för att få projektet finansierat. Vi har också utvärderat hur vi kan söka verksamhetsbidrag till föreningen och kommer försätta med det arbetet det här året.

Vi har även börjat lägga grund för ett vidare arbete med medlemsvård, där vi utvecklat idéer om hur vi ska ta till vara på våra medlemmar, utbyta erfarenheter, idéer och tankar. Detta arbete fortsätter under 2016.

Tack vare många års arbete så börjar Utopia bli ett namn som fler och fler börjar få koll på. Detta har inneburit att fler förfrågningar om att vara med vid olika möten, sitta med i panelsamtal eller debatter har kommit in till styrelsen.

Inför 2016 finns det stor möjlighet för styrelsen att utveckla föreningen på olika sätt. Det kan handla om att bli mer aktiv i aktuella debatter och på sociala medier, eller att jobba mer aktivt med att involvera Utopias medlemmar. Det finns också möjlighet att fixa fester, träffar, etablera nya samarbeten, gamla samarbeten, ja, allt möjligt som styrelsen och medlemmarna tycker verkar kul.

Om du är intresserad av att vara med i utopias styrelse?

Mejla till valberedning@utopias.se