SÅ HÄR JOBBAR STYRELSEN

VAD GÖR STYRELSEN?

Det är styrelsens uppgift att driva föreningen Utopia. Detta innebär ett arbete med att möta föreningens stadgar och se till att föreningens värderingar upprätthålls.

Styrelsearbetet sker på ideell basis och styrelsen består av minst 5 ordinarie ledamöter och två suppleanter (en suppleant är en reserv som kan kliva in om någon i styrelsen inte kan fortsätta sitt styrelseupprag etc).

Styrelsemöten hålls i snitt varannan månad, detta bestäms givetvis av styrelsen själva och är beroende av vad styrelsen jobbar med för tillfället, samt hur en valt att lägga upp arbetet.

Styrelsen är också arbetsgivare åt Utopias projektanställda. Då har styrelsen uppgiften att betala ut löner och att finnas till hands vid frågor som rör de projektanställdas arbetsmiljö. Under 2015 har styrelsen skapat arbetsgrupper som mer specifikt har hand om arbetsgivarfrågor. Detta för att vi även har funnit det viktigt att finnas tillgängliga för dialog med de anställda om deras arbetsmiljö, frågor och funderingar.

STYRELSEN KAN OCKSÅ JOBBA MED ATT:

– Skapa mötesplatser där alla oavsett kön, ålder, sexualitet, bakgrund, trosuppfattning, fysiska och psykiska förutsättningar kan träffas och utöva kultur utifrån det gemensamma intresset. Utopia har haft några after workar för sina medlemmar och dessa har varit väldigt uppskattade. Fler medlemsaktiviteter och träffar kan med fördel anordnas.

– Söka stipendier och verksamhetsstöd för att kunna dra igång fler projekt men också för att kunna avlöna en verksamhetsledare som kan sköta en del av det administrativa arbetet i föreningen.

– Vara aktiv i den offentliga debatten. Påverka beslutsfattare, enskilda människor, företag, organisationer, myndigheter, institutioner med flera att verka för en högre delaktighet i samhället och i kulturen. Detta kan göras på många olika sätt förstås. Bland annat har Utopia en hemsida med en blogg och ett facebook-konto där många av våra medlemmar finns och kan nås.

Om du är intresserad av att vara med i utopias styrelse?

Mejla till valberedning@utopias.se