DIGROKULT

Vill du bidra med dina åsikter och erfarenheter i ett forskningsprojekt? Är du intresserad av arkeologi, historiska miljöer och funktionshindersfrågor? Utifrån dina tankar och åsikter kommer vi utforska hur historiska miljöer kan bli mer tillgängliga med hjälp av digitala lösningar.

Forskningsprojektet har tre fokusgrupper med fem deltagare i varje grupp.

  • För att ansöka till grupp 1 dentifierar du dig inte med någon normbrytande funktionsvariation (du är normfungerande).
  • För att ansöka till grupp 2 ska du ha en neuropsykiatrisk funktionsvariation, så som Autism, ADD eller ADHD.
  • För att ansöka till grupp 3 ska du ha en synnedsättning eller vara blind.

 Du kommer delta i två workshops under två heldagar och delta med 4 andra i din fokusgrupp. Du får  lön för din medverkan, där du jobbar sammanlagt 16 timmar, med en total lön på 1900 kr efter skatt. Vi bjuder på lunch och fika. Jobbet utgår från Göteborg med omnejd.

Workshopdagarna är följande:

Grupp 1: 4-5 oktober 

Grupp 2: 17-18 oktober

Grupp 3: 24-25 oktober

Arbetet består av:

Workshop 1:  Vi gör en gruppresa med din fokusgrupp från Göteborg till Kungälv med buss. Vi börjar förmiddagen på Nordiska folkhögskolan där vi introducerar dig till Bohusläns museums online filmer om kulturmiljöer i Bohuslän. Du kommer att få titta på två filmer om kulturhistoriska platser i södra Bohuslän. Varje film är ungefär 7 minuter lång. Med din grupp ska du  besvara frågor om din upplevelse av filmerna. Efter lunch åker vi strax utanför Kungälv och vi besöker den arkeologiska platsen Kongahälla som skildras i den första filmen. Där får du en guidad tur av Bohusläns museums arkeolog och pedagog. Efter platsbesöket diskuterar vi eventuella skillnader mellan att besöka platsen jämfört med att se på filmen. 

Workshop 2:  I den andra workshopen gör din fokusgrupp en bussresa till Orust och den kulturhistoriska platsen Hagadösen som skildrades i den andra filmen. Tillsammans med din fokusgrupp får du titta igen på filmen om Hagadösen. Sedan vandrar vi tillsammans till det riktiga förhistoriska gravmonumentet. Där får du en guidad tur av Bohusläns museums personal. Precis som på workshop 1 ställer vi frågor till dig och din grupp om vad eventuella skillnaderna var mellan att besöka platsen jämfört med att se på filmen.

För att ansöka behöver du uppge namn och ålder. Du får gärna skriva lite om dig själv och dina intressen. Du behöver också uppge vad för slags normbrytande funktionsvariation som du har alternativt vilken fokusgrupp du anser dig tillhöra.

Mejla din ansökan till hanna@utopias.se eller ring 073-6221148. 

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Bohusläns Museum, Lunds Universitet och Utopia finansierat av Riksantikvarieämbetet.

I forskningsprojektet är du helt anonym och du får avbryta din medverkan när du vill. Vi följer Etikprövningsmyndighetens etiska ramverk samt GDPR.

HÄR NEDAN FINNS TVÅ FILMER DÄR DU KAN LYSSNA PÅ SAMMA INFORMATION SOM STÅR OVANFÖR.