UTOPIAS KONSULTER

Utopia har flera konsulter och projektledare. De har alla många års erfarenhet av mångfaldsfrågor, normkritik och tillgänglighet.

bild på LilianLilian Paunovic Olsson
Jag arbetar som tillgänglighetskonsult och projektledare i Utopia. Det kan innebära allt ifrån att leda workshops, föreläsa och skriva om tillgänglig kultur. Jag arbetade med både Hanna och Jenny i projektet Funktek mellan 2014 – 2017 och under 2018 – 2020 arbetar jag tillsammans med Jenny i projektet FuTark som handlar om att tillgängliggöra uppdragsarkeologiska utgrävningsplatser. Jag är utbildad kulturprojektledare vid Kulturverkstan i Göteborg. Drömmen är att fortsätta driva projekt tillsammans med andra och skapa ett bättre, tillgängligare och över lag mycket bättre kulturliv. Jag är ”all about” sammanhang – jag sjunger med Slynkören, sköter ljud och ljus för Göteborg Open Stage och håller på att lära mig att spela trummor, det går sådär bra. Viktigast av allt – har katter (i plural). Kontakt: Lilian@utopias.se

bild på Hanna Hanna af Ekström 
Jag doktorerar i normkritisk design med fokus på funktionsnormer på HDK, högskolan för Design och konsthantverk. Jag har jobbat i Utopia sedan 2011 där jag bland annat jobbat i projekt Funktek.  Utopia är en viktig plattform i min forskning där jag sammarbetar med både medlemmar i Utopia men också andra funkisorganisationer. Tillsammans gör vi olika aktivistiska projekt om funktionsnormer. Parellellt med min forskning jobbar jag både som tillgänglighetskonsult och föreläsare för Utopia.  Kontakt: hanna@utopias.se 

jenny hylten-cavallius

Jenny Hyltèn Cavallius
Jag arbetar som tillgänglighetskonsult i Utopia. Det innebär att jag håller föreläsningar, konsultationer och workshops hos olika (främst) kulturverksamheter, med fokus på den fysiska och kognitiva tillgängligheten. Tidigare arbetade jag även som koordinator i projektet Funktek tillsammans med Hanna och Lilian. Just nu ingår jag i ett samarbete med Bohusläns museum som vill göra kulturmiljöer utomhus mer tillgängliga för alla. Tillsammans med Lilian jobbar jag även som workshopledare i projektet FuTArk, vars syfte är att undersöka tillgängligheten inom det uppdragsarkeologiska fältet. Vi undersöker även hur lätt eller svårt det är för en besökare att delta i en allmän visning av en utgrävningsplats. Det bästa med att jobba för Utopia är att arbetsuppgifterna är så omväxlande, jag har aldrig tråkigt utan får möta många nya personer, platser och infallsvinklar hela tiden. Och dessutom så är det för ett meningsfullt syfte: Att jobba för ett kulturliv som alla kan ta del av! Kontakt: jenny@utopias.se

Spara

Spara

Spara

Spara