OM UTOPIA

Så, vilka är då vi?
Utopia är en ideell kulturförening som på massor av olika sätt kämpar för ett samhälle och kulturliv fritt från exkluderande funktionsnormer. Med det menar vi att vi vill uppmärksamma och förändra vad som uppfattas vara kultur, vem som får lov att skapa och utöva kultur och hur den kan vara.

Föreningens styrelse består av sju ledamöter och två ersättare som träffas ca en gång i månaden. Vi är tre personer i styrelsen som delar på ordförandeskapet. Föreningen driver för tillfället verksamhet i Göteborg och Stockholm.

I föreningen finns också flera projektledare som arbetar i  olika projekt. Utopia driver sina projekt med finansiering från Allmänna arvsfonden och Svenska Postkodlotteriet.

Vi ger också föreläsningar och utbildar andra organisationer, kulturaktörer, kommunförvaltningar, institutioner och myndigheter med flera hur en kan tänka om och tänka nytt kring delaktighet och få verktyg att se och förändra funktionsnormerna i sin egen organisation – inspirera andra att tänka till, förändra och påverka!

Har du en idé, en fundering, ett samarbetsförslag eller om du t.ex vill engagera dig mer som medlem eller gå med i styrelsen, eller så kanske du vill läsa våra styrdokument och mötesprotokoll, få ta del av vår metodhandbok, boka en föreläsning etcetera, så är det lättaste sättet för att komma i kontakt med oss att maila till info(a)utopias.se.