OM UTOPIA

Utopia är en ideell kulturförening som på massor av olika sätt kämpar för ett samhälle och kulturliv fritt från exkluderande funktionsnormer. Med det menar vi att vi vill uppmärksamma och förändra vad som uppfattas vara kultur, vem som får lov att skapa och utöva kultur och hur den kan vara.

Utopia har en styrelse som väljs varje år av våra medlemmar. Det betyder att det är Du som medlem som bestämmer vad Utopia ska syssla med, engagera sig i och vilka frågor vi ska driva. Sedan vi startade 2008 har vi gjort vårt yttersta för att krossa olika funktionsnormer och få människor att mötas i ett gemensamt intresse för kulturen, utan onödiga begränsningar.

Utopia driver kampanjer och samarbetar med andra i både projekt, aktioner och events. Vi ger också föreläsningar, tillgänglighetstestar i workshops och utbildar andra organisationer, kommunförvaltningar och myndigheter med flera hur en kan tänka om och tänka nytt kring delaktighet och få verktyg att se och förändra funktionsnormerna i sin egen organisation.  Vi vill inspirera andra att tänka till och förändra så att kulturen faktiskt blir tillgängligare, på riktigt!

Har du en idé, en fundering, ett samarbetsförslag eller vill du engagera dig mer som medlem? Vill du gå med i styrelsen, eller kanske läsa våra styrdokument och mötesprotokoll, ta del av våra metodhandböcker eller boka en föreläsning?  Det lättaste sättet att komma i kontakt med oss är att maila till info(a)utopias.se.

VÄLKOMMEN PÅ SLUTKONFERENS MED PROJEKT DIGROKULT

Under 2022 har vi i Utopia samarbetat med Bohusläns musuem och Lunds universiet i ett forskningsprojekt om hur man kan skapa mer tillgängliga filmer av kulturhistoriska miljöer. Tillsammans med personer med olika funktionsvariationer har vi utvärderat skillnader mellan att titta på en film med att besöka platser. De platser som vi har utvärderat är Klosterkullen som ligger utanför Kungälv och Hagadösen som ligger på Orust.

Under semineriet kommer vi presentera våra resultat.

NÄR: 23 Mar kl 13-15.30
VAR: Du kan välja att delta på plats eller digitalt. Seminariet är gratis.
Plats: Bohusläns museum, Hörsalen
Onlinehttps://events.teams.microsoft.com/event/762175c0-b426-40c4-9786-8d7efcd9d2e5@6c6913bb-f905-47ee-be24-cf2ac6610af6

OM SEMINARIET:
I detta seminarium presenterar vi ny forskning från Bohusläns museum om hur kulturarv kan bli mer tillgängligt för allmänheten. Enligt uppgifter från myndigheten för Digital förvaltning (DIGG) har omkring 20% av Sveriges befolkning någon form av funktionsvariation. Vi presenterar nya resultat om hur museer och andra offentliga organisationer kan göra pedagogiskt innehåll – och program mer tillgängligt, oavsett funktionsvariation. Vi berättar om hur vi har utvärderat några av våra egna pedagogiska filmer om fornlämningar i Bohuslän. I forskningsprojektet har personer med synnesättningar och neuropsykiatriska funktionsvariationer som autism och ADHD deltagit. 

Forskningen har två primära syften. Vi vill erbjuda digitalt innehåll online som skapar bättre upplevelser och förmedlar intressanta kunskaper om Bohusläns kulturarv oavsett funktionsvariation. Med hjälp av digitala medier vill vi också uppmuntra till fysiska besök och hybrida upplevelser. Onlinefilmer, webbartiklar och bildmaterial förstärker inlärning och en positiv känsla av kulturmiljöer som är fysiskt tillgängliga. Alla gynnas av ett mer tillgängligt kulturarv.

Utifrån våra resultat presenterar vi rekommendationer om hur museers digitala kanaler kan bli ett gränssnitt där allt fler i samhället kan knyta an till kulturmiljöer och kulturarv. Ni får träffa och diskutera med oss i forskargruppen samt några av deltagare i studien. 

Program:

Kl 13.00-13.10 Välkommen och inledning 
Kl 13:10-13:30 Presentation av forskningsstudien och resultaten (projektledaren Aaron Stutz, osteolog/arkeolog och forskningskoordinator på Bohusläns museum)
Kl 13:30-13:45 En kort film om kulturlandskapets tillgänglighet (filmaren Daniel Lindskog)
Kl 13:45-14:00 Sammanfattning av tydliga rekommendationer och uppföljande forskningsfrågor. Frågestund.
Kl 14:00-14:30. Paus.
Kl 14:30-15:15 Paneldiskussion med projektansvariga  och deltagare15:15 Avslutande frågor.
Kl 15:30 Avslutning