TESTA TILLGÄNGLIGHET I WORKSHOPS

Fikapaus under en workshop med Funktek.
Fikapaus under en workshop med Funktek.

Undrar ni hur tillgänglig er verksamhet verkligen är? Eller vill ni lära er mer om hur testande kan gå till? Vi har många års erfarenhet av att testa tillgängligheten på både kulturinstitutioner, event och platser i staden.

Vi tror verkligen på att testa tillgänglighet praktiskt i workshops och att låta många olika människor med olika erfarenheter testa. Även om du kan förebygga många hinder och problem genom att följa tillgänglighetsriktlinjer har varje ny plats eller sammanhang sina utmaningar. Det går inte att gardera sig mot allt, men tester kan fånga upp det där som är svårt att tänka ut i förväg. Att låta många olika människor testa är dessutom demokratiserande, och enligt vår erfarenhet helt avgörande för att hitta otillgängligheter både brett och djupt.

Vi tar både kortare och längre uppdrag som handlar om att testa tillgängligheten på en plats, utställning eller i en verksamhet. Vi kan hjälpa till med att både planera och genomföra workshops. Maila oss på info@utopias.se