HISTORIK

Utopias historia

IDÉN FÖDS

Iki Gonzalez Magnusson jobbade som personlig assistent. När Iki inte jobbade så dansade och undervisade Iki i breaking, spelade skivor och gjorde musik. Efter ett tag märktes det tydligt hur dessa världar var svåra att kombinera. Båda var isolerande och fördomsfulla och Iki var kritisk till uppdelningen av människor och begränsningarna i kulturlivet. Frågorna blev många: Hur kul blir kulturen om inte alla kan ta del av den? Hur ska man kunna förnya sig och skapa nya uttryck?

Drömmen blev snabbt en plats där alla kunde utöva den kultur de själva ville, där de kunde utvecklas som dansare, konstnärer eller dj:s och där alla var välkomna. En plats där olika bakgrund, funktionalitet, sexualitet eller ålder inte spelade någon roll, eftersom verksamheten var flexibel, öppen och fokuserade på det som alla var där för – kulturen.

DAGS ATT GÖRA NÅGOT

I samarbete med föreningen KulturUngdom gjorde Iki en projektbeskrivning för Utopia. Medel söktes och beviljades från Allmänna Arvsfonden, Framtidens Kultur och Kulturrådet. En förstudie drogs igång i februari 2008 och intresset visade sig större än anat. I september anställdes även Maria Lindahl och tillsammans undersökte de det befintliga kulturutbudet, behoven av en ny sorts konst- och kulturverksamhet samt intresse för samarbeten kring en sådan.

PROJEKTET UTOPIA 

Våren 2009 fick Utopia pengar från Allmänna Arvsfonden för att genomföra ett treårigt projekt med målet att göra kultur för alla i form av kursverksamhet. Metoder för att göra en kursverksamhet som precis alla kan vara med på startades inom konst och musik.  Eftersom det inte fanns några metoder eller erfarenheter kring att jobba på detta sätt förut var Utopia nämligen tvungna att komma på det själva. Ledarna som anställdes till de kursliknande experimentverkstäderna var personer med utbildning och erfarenhet inom respektive konstform och som delade Utopias grundläggande inställning om allas rätt till kulturutövande. Under det första projektåret startade även metodutvecklingar inom teater och dans och under 2010 lades film till listan. Några av tankarna från metodutvecklingarna sammanfattas i en liten handbok

Under de tre åren försatte Utopia med kurser inom konst, teater, musik och dans. Dessa genomfördes i samarbete med olika verksamheter i Göteborg som såg potentialen i verksamheten och vill hjälpa till och vara en del av projektet. Fler och fler hörde av sig för att få ta del av tankar, tips och erfarenheter. Det blev många föredrag, möten och deltagande i olika seminarier.

UTOPIA MAKES – ETT STEG LÄNGRE

Eftersom Utopia blev kontaktade från alla möjliga olika håll för att hjälpa till och ge råd hur en skapar kultur för alla väcktes tanken om att börja jobba som kulturproducenter.  En projektansökan till postkodslotteriet började skrivas och en förstudie om vilka behov som fanns inom kulturlivet. Våren 2014 drog projektet Utopia makes igång och framförde en rad olika aktiviteter och arrangemang. Projektet pågick fram till våren 2015.

MÖTEN OM TILLGÄNGLIGT MED GÖTEBORGS STADSMUSEUM

Under hösten 2014 blev Utopia kontaktade av Göteborgs Stadsmuseum där vi träffades för att fika och prata om tillgänglighet. Det visade sig att Göteborgs Stadsmuseum hade många tankar och frågor hur de skulle göra för att jobba med tillgänglighet på museet. Med på mötet var också  personer från interactive intitute och Changemaker/mistra Urban futures. Den första fikan blev fler fikor och möten där vi pratade om att skapa ett projekt tillsammans som handlade om tillgänglighet och teknik. Projektet Funktek var fött.

FUNKTEK

I mars 2014 fick Göteborgs Stadsmuseum beviljat bidrag från Arvsfonden för att starta det 3 åriga projektet Funktek. Hanna och Lilian från Utopia flyttade in sina kontor in på museet. Utopias roll i projektet är att arbeta medskapande  med tillgänglighet. I workshops utvärderar referenspersoner med olika normbrytande funktionsvariationer kommande utställningar på Göteborgs Stadsmuseum. Under projektår 2 började även Jenny  från Utopia jobba  i projektet.  Förutom att göra workshops stöttar och hjälper Utopia museet att förändra hur alla på museet kan jobba med tillgänglighet, eller jobba med funktänk som vi säger. Du kan läsa mer om funktek på länken http://www.funktek.se .