MEDLEM

bilden visar utopiamedlemmen Mark som har på sig en keps som de står crip på.

Genom ditt medlemskap kan föreningen bli ännu starkare. Tillsammans kan vi påverka så att kulturen blir till för alla. Vi är över 400 medlemmar!

Vill du bli medlem och kanske också köpa en grym Utopiakeps? Mejla oss i så fall på  info(a)utopias.se

Kulturföreningen Utopias ändamål är att verka för och främja möjligheten för alla att utöva kultur på lika villkor och påverka attityder kring allas delaktighet i samhället. Målet med föreningen är att arbeta med gränsöverskridande projekt och samarbeten inom konst och kultur där ledordet är “kultur för alla”, och där människor oavsett funktion, ålder, könsidentitet, sexualitet eller etnicitet skall ha rätten att utföra och ta del av kulturlivet. Föreningen finns för att vara med att utveckla ett kulturliv där mångfald, jämlikhet och tillgänglighet är själva grundstommen inom kulturlivet.

Vill du veta mer om våra kepsar? Tryck på den här länken: http://www.utopias.se/keps/

bilden är en animation som rör sig som visar utopias svarta kepsar där det står hen, crip, lytt och adhd på i vit text.