Praktikant

Hej!

Jag heter Julia Böhler och kommer under oktober och november månad att praktisera på Utopia. Den här praktiken är en del av mitt tredje och sista år på kulturprogrammet som jag läser på Göteborgs universitet. Under dessa två månader kommer jag tillsammans med Julia Ivarsson att arbeta med Utopia makes och Eyewriter projektet. Jag kommer också att fortsätta arbeta med det projekt som Lovisa Sallén påbörjade under sin praktik här på Utopia och som handlar om att kritiskt undersöka några av de problematiska ord som används för att tala om människor idag samt diskutera vilka ord vi skulle kunna använda istället. Det går att läsa mer om projektet på hemsidan under rubriken Utopia tänker. Jag kommer också att arbeta tillsammans med Hanna och Lilian med projektet Funktek i november.

Det går också jättebra att kontakta mig maila då  julia.b@utopias.se

Vi ses!