Agnes åker till Bologna i Italien!

AgnesUtopia

Vi är super glada för att kunna meddela att Agnes som är medlem i Utopia åker ner till Bologna i italien och delta i en konferens kring ämnet ”Time Banking”. Såhär beskrivs Time Banking på KulturUngdoms hemsida, de som ligger bakom resan.

”Time banking är en modell om samverkan i grupper och nätverk. Modellen stödjer eller bygger socialt kapital i samhället genom att använda de resurser som varje människa har. Syftet är att skapa nätverk där alla kan medverka och där allt medverkande värderas lika. Time banking värderar tiden som behövs när man medverkar istället för själva innehållet. Målet är att bidra till ett mer jämställt, rättvist och socialt inkluderande samhälle genom att visa att människors tid är något som kan skapa förnyelse och en hållbar utveckling i samhället. Time banking skapades av amerikanen Edgar S. Cahn i syfte att skapa ett system som rättvist värderar sociala insatser i samhället.”

Om man skulle förenkla detta så kan man säga att Time Banking är ett utbyte där man byter erfarenheter. En person kan en sak och en annan kan något annat. Då kan man lära varandra och utnyttja tiden på ett mer effektivt sätt.

Vi hoppas att Agnes får en super rolig resa och att vi kanske kommer att få en direktrapport!

//iki