THE REST

therestlogo_internet

Imorgon jobbar Utopias projektledare Iki som moderator i ett samtal kl 16.30  på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Kom och lyssna vettja! Ord som är krångliga att förstå är markerade i texten finns förklarade längre ner på sidan.

The rest är en mötesplats och grupp av enskilda personer, organisationer och föreningar som jobbar för solidarisk intersektionell politisk kamp. The Rest är ett alternativ till dem som varken kan eller vill vara en del i Göteborgs hbtq festival som heter West Pride. The Rest försöker ta ansvar för maktordningar och ge utrymme åt fler röster än de som brukar få komma till tals.

The Rest är mycket kritiskta till att hbtq-festivalen i år bytt namn till West Pride som kan översättas till ”Västs Stolthet”. På seminariet  imorgon kommer man diskutera varför man valde att döpa om festivalen och hur namnet kan uppfattas. Varför döpa festivalen till Västs stolthet när allt redan utgår ifrån det vita väst? Många tycker att namnet ger tankar åt  västvärldens koloniala historia, som lett till plundrande av länder och till en rasistisk uppdelning av människor i ”vi” och ”dom”. Västvärlden blir norm medan resten av världen blir just ”det andra” – “the rest”.
kolonialism – ett ord som handlar om bilden av att västvärlden som modernt och resten av världen som omodernt och underordnat västvärlden.

intersektionalitet –  ett ord för att synliggöra orättvisor och maktordningar som bland annat ursprung, sexualitet, kön och klass.

här kan du läsa mer om seminariet:  https://www.facebook.com/events/156717734506022/