Föreningen Utopia.

Vi har en nyhet att berätta! Föreningen Utopia har nu bildats! Alldeles nyss hade vi vårt första möte där vi fastställde stadgar och valde en styrelse. Än så länge vet vi inte var detta kommer att leda, men det är en bra utgångspunkt för att Utopia ska kunna leva vidare efter att åren som drivhusprojekt hos KulturUngdom är över.

Hör gärna av dig om du vill veta mer, alla är välkomna att engagera sig i föreningen.

Ur föreningens stadgar:

§3 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att verka för och främja möjligheten för alla att utöva kultur på lika villkor.
Föreningen vill påverka attityder kring allas delaktighet i samhället.
Ovanstående vill föreningen göra genom att till exempel;
– Påverka beslutsfattare, enskilda människor, företag, organisationer, myndigheter, institutioner med flera att verka för högre delaktighet i samhället och kulturen
– Skapa mötesplatser där alla oavsett kön, ålder, sexualitet, bakgrund, trosuppfattning, fysiska och psykiska förutsättningar kan träffas och utöva kultur utifrån det gemensamma intresset.
– Skapa samarbeten med andra intressenter som vill verka för liknande ändamål.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *