Den flexibla staden?

Jag har nyss varit på en workshop med personer från olika platser, organisationer och föreningar i Göteborg där vi diskuterade och visionerade kring Göteborgs 400-årsjubileum, år 2021. Tanken är att man ska börja jobba redan nu med olika saker för att göra Göteborg till världens bästa stad. för att sen visa upp några saker under jubileumet och sedan fortsätta utveckla och förbättra staden.

Gruppen jag var med i idag fokuserar på Göteborg som ”den öppna staden”, det finns även grupper som arbetar med ”den gröna staden”, ”den växande staden”, ”den unga staden” med mera. Vi var fyra personer som satt och diskuterade vid mitt bord, och där kom idéer som plana gångar över kullerstensbelagda gator och torg, en visuell och taktil konstrunda i alla stadsdelar, en interkulturell kör med unga från kulturskolorna som kan svenska, engelska och minst ett till språk. Kanske teckenspråk? Vi pratade också mycket om att alla måste kunna röra sig på olika platser i staden och mellan dem. Att alla ska ha möjlighet att delta där de vill. Jag gav förslaget att Göteborg kunde vara ”den flexibla staden”. En stad där man har jobbat på att skapa bra förutsättningar för att alla som vill ska kunna delta, att man kan välja att göra olika saker, att saker kan förändras, att man kan åka dit man vill och vara med och påverka.

För att det ska bli så bra som möjligt tror jag att det är bra om fler är med och tänker till redan nu. På www.goteborg2021.com finns det mer information om allt och du kan även bidra med din egen åsikt. Gör det vetja.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *