Prioritera, samarbeta och synliggör

Under HBTQ-Festivalen i Göteborg arrangerade vi ett samtal under namnet ”Crip, funktion och samarbete” för att diskutera med andra aktivistiska/politiska/queera grupper i Göteborg kring hur vi kan samarbeta för att hjälpa varandra att bli mer tillgängliga för alla. Det gjorde vi eftersom många sagt att de vill bli det, men att de saknar kunskap eller resurser för att börja. Det här samtalet kunde blivit ett startskott för en mer medveten, icke-exkluderande och starkare politisk kamp.

Med i panelen och publiken fanns oerhört många smarta och bra personer från intressepolitiska organisationer, några politiker och en hel del engagerade privatpersoner från Stockholm. Men tyvärr saknades de politiska organisationer, aktivistiska grupper och engagerade personer från Göteborg som påstår att det här är ett perspektiv de vill prioritera. Tråkigt, pinsamt och skamligt tycker vi och uppmanar till förändring, skärpning och eftertanke!

Från samtalet:
”En diskussion förs om att flera grupper bör samarbeta. Både för att kunna göra tillgängliga arrangemang, men också för att föra gemensam politisk kamp eftersom det finns många beröringspunkter. Det är också viktigt att olika rörelser, politiska frågor eller grupper inte ställs mot varandra. […] Moderatorn sammanfattar samtalet och frågar hur vi ska gå vidare efter detta. Förslagen som ges är att fortsätta prata om detta, överallt, för att öka synligheten och medvetandet. Att attackera makten och strukturen, att bojkotta bedrövliga begrepp och flytta fokuset till miljön som kränker individer och hindrar personer från att göra det de vill.” (Om du vill läsa hela sammanfattningen, maila maria@utopias.se.)

Panelen sitter bakom ett bord med mikrofoner. Från vänster sitter moderatorn Pia Emanuelsson, Erika Gustafsson, Andréa Thibault, Erik Ljungberg, Ylve Gellerstedt och Mimmi Andersson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *