KALLELSE TILL UTOPIAS ÅRSMÖTE 2020

den 30 mars kl 18:00 har utopia årsmöte på skype. För att ta del av vår verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, eller för att delta i årsmötet vänligen kontakta oss på info@utopias.se

OM UTOPIA

Utopia är en ideell kulturförening som på massor av olika sätt kämpar för ett samhälle och kulturliv fritt från exkluderande funktionsnormer. Med det menar vi att vi vill uppmärksamma och förändra vad som uppfattas vara kultur, vem som får lov att skapa och utöva kultur och hur den kan vara.

Utopia har en styrelse som väljs varje år av våra medlemmar. Det betyder att det är Du som medlem som bestämmer vad Utopia ska syssla med, engagera sig i och vilka frågor vi ska driva. Sedan vi startade 2008 har vi gjort vårt yttersta för att krossa olika funktionsnormer och få människor att mötas i ett gemensamt intresse för kulturen, utan onödiga begränsningar.

Utopia driver kampanjer och samarbetar med andra i både projekt, aktioner och events. Vi ger också föreläsningar, tillgänglighetstestar i workshops och utbildar andra organisationer, kommunförvaltningar och myndigheter med flera hur en kan tänka om och tänka nytt kring delaktighet och få verktyg att se och förändra funktionsnormerna i sin egen organisation.  Vi vill inspirera andra att tänka till och förändra så att kulturen faktiskt blir tillgängligare, på riktigt!

Har du en idé, en fundering, ett samarbetsförslag eller vill du engagera dig mer som medlem? Vill du gå med i styrelsen, eller kanske läsa våra styrdokument och mötesprotokoll, ta del av våra metodhandböcker eller boka en föreläsning?  Det lättaste sättet att komma i kontakt med oss är att maila till info(a)utopias.se.